ES| CA
Mextal Comercial SL

GAVÁ

TEL. MÒBIL: (+34) 687 03 07 96
TEL.: (+34) 93 662 87 69

QUI SOM

MEXTAL COMERCIAL S.L. és una companyia fortament implicada i compromesa en la gestió de residus metàl·lics, basem totes les nostres actuacions segons l'esperit de respecte i contribució a la millora del medi ambient, per això és pel que en la nostra companyia apliquem el sistema de gestió integrada en la qualitat dels nostres productes.
MEXTAL COMERCIAL S.L. és una empresa autoritzada per l'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, amb el codi de Gestor Nº E-1456.14 (Gavà). T62 Gestió per un centre de recollida i transferència. V41 Reciclables i recuperadors de metalls o compostos metàl·lics.

Establim la nostra política d'actuació de la següent manera:

MILLORA CONTÍNUA EN LA QUALITAT DEL SERVEI

FIDELITZACIO DE PROVEÏDORS, CLIENTS I USUARIS

ACTUACIÓ AMB CRITERIS DE GESTION I DE COMPLIMENT AMBIENTAL

INFORMAR D'ASPECTES AMBIENTALS I BONES PRÀCTIQUES EN EL SECTOR

POLÍTICA D'EMPRESA

MEXTAL COMERCIAL, SL , és una empresa familiar, que va començar la seva activitat l'any 1.992. Es dedica al servei de recuperació i valorització de residus de metalls. El seu equip humà professionalitzat i experimentat, implantat i certificat amb el Sistema de Gestió Integrada de la Qualitat en els seus Productes i Serveis i Mediambiental té establerta la seva política d'actuació en:

POLÍTICA D'ACTUACIÓ AMBIENTAL I DE QUALITAT

PRIORITZAR

PRIORITZAR, com a principi de la qualitat, donar SERVEI A les INDÚSTRIES per a les gestions de recuperació, emmagatzematge i classificació de ferralles de metalls de tercers, amb bones pràctiques de gestió de residus, adequades i sota compliment dels requisits legals d'aplicació.

MILLORA CONTINUA DE LA QUALITAT DEL SERVEI

MILLORA CONTÍNUA DE LA QUALITAT DEL SERVEI. Tant dels serveis d'admissió-aprovisionament de materials, com en processos de valorització per classificació i premsat per a ser lliurats com a matèries primeres per a la fosa secundària.

FIDELITZACIÓ DE PROVEÏDORS I USUARIS

FIDELITZACIÓ DE PROVEÏDORS I USUARIS, perquè en bona col·laboració amb MEXTAL puguin contribuir a beneficis mutus Qualitat i la protecció de l'Ambient.

ORIENTAR ELS OBJETIUS DE GESTIÓ AMBIENTAL

ORIENTAR ELS OBJECTIUS DE GESTIÓ AMBIENTAL a mesures de prevenció de la contaminació i d'optimització en la utilització de recursos com a via de contribució al creixement sostenible.

INFORMAR

INFORMAR a les persones relacionades amb l'organització i l'activitat de les quals pugui generar un efecte significatiu sobre l'Ambient, perquè coneguin els possibles Bones pràctiques, tant voluntàries com d'obligat compliment legal així com els seus possibles impactes.

MEXTAL COMERCIAL SL va començar la seva activitat l'any 1992, dedicant-se al servei de recuperació i valorització de residus de metalls.

ASPECTES AMBIENTALS

Exposem els considerats significatius. Reduir-los ens pertoca a tots com a acte de respecte i contribució a la sostenibilitat de la nostra societat i entorn.
Aspecte Imapcte
Consum elèctric. Consum de recurs energètic.
Consum de gasoil. Consum de recurs no renovable.
Emissions de gasos i fums a l'atmosfera.
Avaries del sistema hidràulic dels equips. Consum d'oli.
Risc de contaminació del sòl i aigües.
Gestió de residus perillosos.
Maquinària en marxa sense processar materials. Consum de gasoil, olis i manteniment.
Contaminació atmosfèrica innecessària.
Desordre i falta de seguretat. Accidents, repeticions.
Presència de materials impropis (fusta, cartrons, pedres, etc.). Documentació incorrecta. Risc de pèrdua d'eficàcia.
Gestions de transport i de residus no adequades.
Maniobres i descàrregues brusques de camions. Sorolls excessius. Molèsties a operaris i veïnat. Risc d'accident.
Incompliments legals: manca de documentació, emmagatzematge de productes de risc (gasoil, oli). Falta d'adequació. Sancions. Accidents per probable incompliment de mesures de seguretat.

BONES PRÀCTIQUES PER A LA QUALITAT I AMBIENT

A la pàgina en què els mostrem la Política de l'Actuació Ambiental i de la Qualitat, tenim establert INFORMAR sobre les instruccions de possible aplicació en les activitats, siguin voluntàries o d'obligat compliment legal, així com els seus possibles impactes. Recaptem la col·laboració de les empreses i les seves persones que vénen a descarregar i a carregar materials per al seu transport i amb això millorar el comportament de tots, seguint les presents pautes:
ELS TRANSPORTS HAN DE DISPOSAR DE L'ETIQUETA D'AUTORITZACIÓ VIGENT (amb assegurança i ITV) PER AL TRANSPORT, INCLOSA LA DE RESIDUS.
MANIPULACIÓ DE LA CÀRREGA.
  • La caixa ha d'estar tancada o tapada per evitar vessaments o pèrdues durant el transport.
  • Els materials han d'anar acompanyats de documentació identificativa reglamentària.
  • No mantingui el motor en marxa si no és necessari. Estalviarà combustible i manteniment i evita emissions de gasos.
  • No circuli a velocitats elevades per, vies concorregudes, del polígon o en mal estat. A més d'evitar pèrdues i augmentar el risc de produir danys, eleva innecessàriament el nivell de sorolls i aixeca pols.
  • Manipular la càrrega prenent totes les precaucions i seguretats d'aplicació.
  • Pesar i comprovar la càrrega que es correspongui amb les condicions de qualitats d'admissió i aprofitant el màxim de la capacitat de transport. Eviti viatges en buit o inútils per no admissibles.
  • En carregar o descarregar anotar qualsevol tipus d'anomalia que s'observi. Ajudarà a millorar el comportament.
Per això requerim tant al personal propi, com al de les empreses amb que mantenim relacions, que respectin les instruccions i ordres dimanades. El no seguiment de les mateixes, pot conduir a errors, danys i situacions d'emergència que sigui com sigui cal millorar.

CONTACTE

GAVÀ

Codi de Residus E-1456.14
Codi de Productor P-32928.2

Escriu-nos

Repondrem el seu email tan tan aviat sigui possible.